5.2.1 NL  FR  EN

Personeel statistieken


   

Inleiding

Statistieken van het federale personeel

De overheid moet, net als de ondernemingen of de burgers, sneller inspelen op nieuwe tendensen in de maatschappij.

Ze moet in staat zijn om vaker en nauwkeuriger te communiceren over manier van beheren.

Daartoe dient ze te beschikken over alle relevante informatie die nodig is, moet ze die informatie analyseren en er de tendensen en schommelingen in de tijd uit afleiden aan de hand van relevante beheerscriteria.

Ze moet de concrete gegevens op een begrijpelijke manier bekendmaken aan alle betrokken actoren: parlementsleden, vakbonden, burgers, universiteiten, pers.

De Pdata-oplossing :

  • zorgt voor de periodieke verzameling van informatie betreffende het personeelsbeheer, via een gestandaardiseerde structuur, van de 70.000 medewerkers van de 65 federale openbare instellingen (FOD’s, POD’s, Wetenschappelijke Instellingen en Instellingen van Openbaar Nut);
  • verzamelt statistische gegevens over personeelszaken (vb. : aantal medewerkers per dienst, geklasseerd volgens geslacht, leeftijd, taalrol, statuut, niveau, functiefamilie, ...);
  • stelt diverse statistieken tot uw beschikking op deze site.


Nieuwe website genaamd INFOCENTER

Zowel de vorm als de inhoud wordt momenteel aangepakt om het volgende te kunnen aanbieden: 

  • interactieve grafieken (ook voor smartphone en tablet) waarbij je resultaten op maat en in ‘real time’ kan opvragen
  • een uitgebreide producten- en dienstencatalogus
  • meer informatie dankzij onze partners, met authentieke gegevensbronnen
  • hergebruik van gegevens (open data)
  • specifieke publicaties (bv. federale duurzame sociale balans) maar ook analyses en adviezen

Directe link: https://infocenter.belgium.be/nl


Valid HTML 4.01 Transitional